Paweł: +48 517 041 009

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

§1. Definicje

Usługodawca – właściciel serwisu http://barfny.com z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 43A/18, 44-1000 Gliwice, NIP: 631-227-16-28, REGON: 368 136 409 który za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http://barfny.com prowadzi serwis informacyjno-handlowy.

Użytkownik – osoba fizyczna lub firma odwiedzająca witrynę Usługodawcy.

§2. Postanowienia ogólne

Usługodawca informuje, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w ramach nawiązania umowy, realizacji oraz rozwiązania umowy będzie przetwarzał dane osobowe Klienta odwiedzającego witrynę należącą do Usługodawcy, lub dane osobowe przekazywane drogą poczty elektronicznej. Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych Użytkownika, jak również do ich zmiany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§3. Gromadzenie danych (Pliki „cookies”)

Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z §2. Usługodawca informuje również o tym, że korzystając z serwisów Usługodawcy, będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej oraz wszelkich innych danych gromadzonych w systemie Google Analytics. Usługodawca informuje, że na urządzeniach, za pomocą których będą wyświetlane serwisy Usługodawcy, mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki „cookies”) jak również informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy.

§4. Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych wszelkimi dostępnymi środkami, jak również będzie zapewniona ich całkowita integralność.

§5. Przetwarzanie danych

Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia poprawnego przeglądania serwisów portalu, jak również w celach identyfikacyjnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika w sytuacji, kiedy działanie Użytkownika nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§6. Zmiana danych

Użytkownik, na żądanie, ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy. Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych, ma możliwość ich samodzielnej zmiany w swoim panelu ustawień. Użytkownik zobowiązany jest przy zmianie danych osobowych podać prawdziwe dane.

§7. Usunięcie danych

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o usunięcie danych osobowych na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieusuwania danych osobowych Użytkownika celem ich przekazania odpowiednim organom w sytuacji, kiedy działanie Użytkownika nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.